Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski i Młodzieżowa Rada Grup Wychowawczych to organy szkoły, w działanie których zaangażowani są wszyscy uczniowie. Reprezentują ich wybrani przez nich samych przedstawiciele.

   Celem SU i MRGW jest przede wszystkim zachęcanie uczniów do aktywnego działania na rzecz Ośrodka a także kształtowanie w wychowankach postawy samorządności i odpowiedzialności za własne działania. Praca na rzecz SU i MRGW kształtuje pozytywne zachowania u wychowanków poprzez kontakt z innymi ludźmi, wpływa jednocześnie na integrację społeczności szkolnej.

   Obszarami działań SU i MRGW są: współorganizowanie życia Ośrodka, kultywowanie różnorodnych tradycji, zachęcanie do aktywności twórczej poprzez organizację konkursów i wystaw, pomoc innym – organizacja różnorodnych zbiórek, działania prozdrowotne i proekologiczne.


 

P1050781 DSC00949

DSC02299 P1050790