Rekrutacja

W sprawach rekrutacji i organizacji kształcenia prosimy kontaktować się osobiście lub telefonicznie z dyrektorem SOSW w Kalwarii Zebrzydowskiej mgr Małgorzatą Pasternak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kalwarii Zebrzydowskiej jest palcówką przeznaczoną dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz ze sprzężeniami - w tym z elementami autyzmu).

 

SGAB9046